Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Köpvärda aktier vecka 10


Köpvärda aktier vecka 10

En till börsvecka i böckerna. Fingerprint Cards blev totalslaktad utan någon uppenbar anledning. Jag håller kvar mitt innehav och funderar på att eventuellt snitta ner mitt GAV. Tyvärr är jag ganska tungt viktad i Fingerprint redan så därför tvekar jag. Räntehöjningar av FED är på tapeten, vilket medförde att fastighetsaktierna gick ner. Har nämnt det tidigare men det tåls att upprepas, jag vill verkligen inte betala höga vinstmultiplar (P/E) för företag just nu. Mitt resonemang är att vinstmultiplarna är höga nu historiskt sett och dessutom är vinsterna också väldigt höga. En sjunkande vinst är således förödande för P/E-talet i en sån situation. 

Alla nyckeltal för svenska bolag är hämtade från borsdata.se. Som vanligt så gör en egen grundlig analys innan ni beslutar er för att köpa något av bolagen i listan. Rekommenderar att ni läser in er på följande saker innan ett aktieköp:


  • Vilken marknad bolagen är verksamma inom och hur framtidsutsikterna för marknaden ser ut.
  • Historisk omsättning-, vinst- och utdelningstillväxt.
  • Bolagens produkter eller tjänster och hur komplexa dessa är att förstå och om du själv har kommit i kontakt med produkten/tjänsten. Tycker du eller andra människor att produkten/tjänsten är bra?
  • Företagets balansräkning. Hur ser skuldsättning ut? Hur stor kassa har bolaget? Det är några frågor du bör ställa dig. 


Castellum

Som jag skrev tidigare så har fastighetsaktierna gått ner på grund av oron för kommande räntehöjningar. Jag anser att fastighetspriserna i Sverige är väldigt uppblåsta och övervärderade i många storstäder. Därför vill jag inte köpa transaktionsdrivna fastighetsbolag då deras vinst skapas genom värdeförändringar i bostadspriser. Stora delar av Castellums (CAST) vinst kommer från hyreintäkter och det är just det som intresserar mig. 

Hyreintäkter kan hållas stabila över tiden och man kan till och med tycka att bostadshyrorna torde öka när det blir dyrare att köpa bostäder (höjda räntor). Som värdeinvesterare är jag intresserad av att projicera bolagets framtida vinst och hyresintäker är stabila över tiden. Jag kan inte säga detsamma om värdeförändringar på fastigheter. Jag gillar inte att värdera fastighetsbolag utefter deras vinst då vinsten tar hänsyn till hyresintäkter och värdeförändringen på bostäderna. I och med att bostadsmarknaden har sett ut som den gjort och bostadspriserna har rusat de senaste åren så anser jag att vinsterna i fastighetsbolagen är inflaterade. Jag tycker inte att värdeökningarna på bostäderna är motiverade och därför vill jag inte inkludera dessa när jag värderar fastighetsbolag. Det är därför P/E-talet för fastighetsbolag ofta är lågt.

Castellums förvaltningsresultat var 8,80 kronor per aktie för helåret 2016. Det innebär att Priset/Förvaltningsresultatet 13,3 räknat på nuvarande aktiekurs. Castellum är därmed värderat till 13,3 gånger vinsten från hyrorna och avkastning från förvaltningsresultatet uppgår till 7,5 procent (Förvaltningsresultat/P). Jag tycker att det är ett väldigt rimligt ingångsläge om man jämför detta med att man köper en egen lägenhet i Stockholm och för att sedan hyra ut den. 

Castellum har höjt sin utdelning sen bolaget introducerades och därmed har de höjt utdelningen 19 år i sträck.

I bilden syns aktiekursen i förhållande till direktavkastningen och just nu kan man handla aktien till en direktavkastning på 4,2 procent vilket är ganska högt sett till historiken.P/B = 0,94

P/Förvaltningsresultat = 13,3


Hemfosa

Även Hemfosa Fastigheter (HEMF) är ett lågt värderat fastighetsbolag. Har skrivit om bolaget tidigare här.


Nordea

Bankerna borde gynnas positivt av räntehöjningar då deras räntenetto bör öka. Räntenetto är skillnaden mellan intäkterna från utlåningsverksamheten minus kostnaderna för deras upptagna lån. Räntenettot är en viktig inkomstkälla för bankerna då dessa intäkter är väldigt stabila över tid till skillnad från vissa andra typer av intäkter som bankerna har.
Jag gjorde en snabb jämförelse mellan de svenska storbankerna där jag tittade på vinstmultiplar (P/E), price to book value (Aktiekurs/Eget kapital - immateriella tillgångar), avkastning på eget kapital (ROE), price/sales, Common Equity Tier 1 (CET1) och direktavkastning.Min bedömning är att Nordea Bank (NDA SEK) är den prisvärdaste bankaktien av storbankerna. Värderingen sett till både vinst och book value är lägst. Lönsamheten är inte den bästa men den är tillräckligt bra. CET1 är ett mått på bankernas solvens. Solvens är ett mått på bankernas finansiella styrka och svenska banker är väldigt starka jämfört med andra europeiska banker och amerikanska banker. CET1 räknas ut genom att ta bankens kapital och sen delas detta med bankernas riskavvägda tillgångar. CET1 infördes som nyckeltal efter finanskrisen 2008 som en försiktighetsåtgärd för att undvika framtida finansiella kriser. Det är förväntat att alla banker ska ha ett CET1-ratio på minst 4,5 procent 2019. Som ni ser i tabellen så är den finansiella styrkan hos svenska bankerna väldigt stark och överträffar detta med råge. Läs mer om CET1 här.

Pandora

Pandora (PNDORA) fortsätter att vara prisvärd och därför köpte jag på mig mer aktier förra veckan. Har skrivit om bolaget tidigare. Se inlägget här.


Betsson 

Även Betsson B (BETS B) är fortsatt prisvärd. Upprepar det jag sagt tidigare och anser alltså att aktien är köpvärd. Har skrivit ett djupgående inlägg om Betsson här och ett tidigare "köpvärda aktier"-inlägg här.


Fingerprint Cards

Fingerprint Cards B (FING B) är löjligt billig nu enligt mig men det är tufft att äga aktien just nu. Men tittar man på nyckeltalen och den historiska tillväxten samt potentialen för den framtida tillväxten så tycker jag att aktien är lågt värderad och har potentialen att vara en mångdubblare. Det kommer dock inte utan risker och om nya vertikaler inte tar fart och inte manifesterar sig så som Fingerprint tror så kan detta sluta väldigt illa. Detta är bara för den riskvillige och den magstarka aktieägaren.. Med hög avkastning kommer också hög risk dock. Skrev om bolaget senast här. För lite mer nyckeltal och mer fokus på värdering se följande inlägg här. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…