Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

INVESTERINGSSTRATEGI


Bilden ovan representerar min investeringsstrategi rätt bra. Jag har blivit väldigt influerad av Benjamin Graham och Warren Buffett när det kommer till att investera mina surt förvärvade pengar. Mer Buffett än Graham då jag tycker att defensiva bolag med "vallgravar" är en evolution av Grahams idéer. Vill också klargöra att när jag pratar om Grahams strategier så menar jag inte nets-nets.


Kärnan i min portfölj skall bestå av defensiva aktier. Bolag som Wal Mart (WMT), Coca Cola (KO), Johnson & Johnson (JNJ) och Hennes & Mauritz (HM B). Det här är bolag som man kan köpa för att sen supa ner sig och glömma sitt Avanza-lösenord som man 20 år senare kommer ihåg utan några som helst konsekvenser.


Om det är svårt att hitta kvalitetsbolag av denna typ till ett bra pris så kommer jag att snegla på utdelningsaktier som också kan utgöra en stor del av portföljen. Dessa aktier behöver inte ha riktigt lika hög kvalitet som dem defensiva aktierna men de skall dela ut pengar som höjs årligen år in och år ut. Tänk Realty Income (O), en utdelningsaktie som är lika pålitlig som ett schweiziskt urverk och som höjt utdelningen årligen 20 år i sträck. Inte riktigt lika kvalitativt som tidigare nämnda bolag men har bättre tillväxt.


Sist men inte minst så kommer en liten del av portföljen bestå av värdeinvesteringsaktier eller swingtradepositioner. Detta är aktier som har ett intristic value som jag upplever är högre än det aktuella marknadsvärdet. Tanken är att dessa aktier bara ska ligga kortsiktigt i portföljen för att sedan säljas för att ta hem en vinst. Exempel på dessa är två bolag som jag har i portföljen just nu, Apple Inc (AAPL) och Betsson B (BETS B). Tycker att riskerna är för stora i bådadera bolag och vill därför inte äga dom långsiktigt. Apple har t.ex. inte tillräckligt starka "vallgravar" då de ständigt måste innovera och Betsson agerar i en sektor som är ganska riskfylld (politiska risker m.m.)


Mina favoritaktier är aktier som uppfyller flera av mina kriterier. Ta Johnson & Johnson (JNJ) som exempel. Ett bra defensivt bolag men också ett bra utdelningsbolag. Företaget uppfyller både kriterierna jag har för defensiva aktier och utdelningsaktier.


Defensiva aktier

Företag som uppfyller Grahams sju kriterier ur kapitel 14 från "The intelligent Investor" och som har starka  "vallgravar" som skyddar deras verksamheter från dess konkurrenter.

Kvalitativa kriterier

 1. Tillräcklig storlek
  Företaget måste vara tillräckligt stort. Förenklat innebär det att bolaget måste vara listat på Large Cap-listan. För amerikanska aktier så ska bolaget omsätta minst 500 miljoner dollar per år. Detta går också att applicera på Svenska bolag.
 2. Tillräcklig finansiell styrka
  Omsättningstillgångarna ska vara dubbelt så stora som dem kortfristiga skulderna. Samtidigt så ska långfristiga skulderna vara mindre än rörelsekapitalet. Rörelsekapital är omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

  Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder > 2
  OCH
  Rörelsekapital / långfristiga skulder > 1
 3. Intjäningsstabilitet
  Företaget ska ha gått med vinst dom senaste 10 åren.
 4. Utdelningshistorik
  Företaget ska ha delat ut pengar dom senaste 10 åren.
 5. Vinsttillväxt
  Företaget ska ha ökat sin vinst med 33% över dom senaste 10 åren. Vilket resulterar i en årlig vinsttillväxt på 2.89%.
Kvantitativa kriterier
 1. Måttligt P/E-tal
  P/E 15 eller lägre. Jag tillåter ett högre P/E-tal när företaget har en hög tillväxt. Graham utvecklade en formel för det. P/E = 8.5+2g. Där g är den årliga tillväxten för företaget. Gillar också att kolla på P/E3 eller P/E5 för att få lite av ett medelvärde.
 2. Måttligt pris för eget kapital
  Priset på aktien delat på eget kapital exklusive goodwill får inte överstiga 1.5. Jag tycker det här kriteriet inte är lika aktuellt som när Graham skrev sitt mästerverk. Brukar inte titta på det här nyckeltalet. Då väldigt många företag har starka "vallgravar" på grund av deras goodwill (Starkt varumärke) så kan det här nyckeltalet bli ganska missvisande.

Utöver dessa kriterier så ska bolaget ha starka "vallgravar". T.ex. ett starkt varumärke som Coca Cola (KO) eller Economies of Scale (kostnadsfördelar som uppstår genom enorma volymer) som Wal Mart (WMT). Företaget ska uppfylla dom kvalitativa kriterierna för att anses vara ett defensivt bolag enligt fuckyoufondens standard. Jag tycker att dom kvantitativa kriterierna är mindre viktiga och jag följer inte alltid dem. För att citera Buffett:


-"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price."


  Utdelningsaktier

  Aktier som årligen ökar sin vinst och utdelning utan att öka utdelningsandelen. Även här letar jag efter bolag som osar kvalitet. Mina kriterier för utdelningsaktier:
   • Antalet år företaget gått med vinst: 10 år
    Företaget ska ha gått med vinst dom senaste 10 åren.
   • Antalet år företaget har höjt utdelningen: 10 år
    Företaget ska ha betalat utdelning till aktieägarna avbrutet i minst 10 år.
    •  Compounded Annual Growth Rate - Vinst (10 år): Minst 5%
     Vinsten per aktie ska ha ökat med 5% i genomsnitt dom senaste 10 åren.
    •  Compounded Annual Growth Rate - Utdelning (10 år): Minst 5%
     Utdelningen ska ha ökat med 5% i genomsnitt dom senaste 10 åren.
    • Utdelningsandel (Payout Ratio): < 60%
     Utdelningsandelen ska helst inte överstiga 60%. Det är svårare för företag att öka utdelningen om utdelningsandelen är hög. Det finns undantag såsom  t.ex. REIT:s som delar ut 90% av vinsten på grund av skatteregleringar.
    • Skulder/EK (Skuldsättningsgrad): Mindre än 1
     Skulderna ska understiga det egna kapitalet. Här gillar jag att se ett värde på ungefär 0.5.
    • Return On Equity (Avkastning på eget kapital): Inget speciellt målvärde
     Jag tittar på ROE men jag har inget målvärde. Tycker det är viktigt att få en känsla för hur väl företaget utnyttjar det egna kapitalet och hur mycket vinst dom kan generera med det.
    • Direktavkastning: Minst 2.5%
     En för hög direktavkastning kan indikera en värdefälla. Det lärde jag mig den hårda vägen med Awilco Drilling som hade en direktavkastning på hiskeliga 20% vid inköpstillfället. Det kan vara riskfyllt att jaga för hög direktavkastning och det kan leda till mycket högre risk och sämre tillväxt för bolaget. 
    • Återköpsprogram av aktier är en bonus och visar på bra ledning.
    • P/E3: Under 20

    Kommentarer

    Populära inlägg i den här bloggen

    Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

    Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
    Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

    Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

    Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

    Ett känt citat av Warren Buffet…

    Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

    Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …