Fortsätt till huvudinnehåll

Månadsrapport: MarsMånadsrapport: Mars

Har inte haft möjlighet eller tid att följa upp alla utgifter under Mars. Jag vet hur mycket jag lyckades lägga undan och det får räcka. En resa till Asheville gjorde att sparandet denna månad inte blev så bra som det kunde ha blivit. 

Intäkter

Lön: $4402


Utgifter

Hyra: $660 
Bilförsäkring: $96 
Bredband + TV: $52 
EL: $20
Övrigt: ?

Totala utgifter: $833


Sparande

Denna månad lyckades jag bara att spara $2291, vilket motsvara en sparkvot på 52 %.

Totalt sparande:

Det totala sparandet ökade med 1,33 % till 444 010 kronor.

Aktieportföljen: 337 803 kr
Svenskt sparkonto: 30 000 kr
Amerikanskt sparkonto: $0
Likvider aktiekonto: 520 kr
Fondandelar: 75 687 kronor

Totalt sparande: 444 010 kronor
Aktieköp/Aktieförsäljningar

Köpte för första gången Castellum till portföljen. Detta är ett bolag jag tittat på länge och kursen gick äntligen ner till en nivå som jag ansåg vara köpvärd. Köpte 120 stycken aktier till priset 116,6 kronor per aktie, se det här inlägget. Börsen bjöd även på köpläge i Pandora och Hennes och Mauritz. Jag passade på att öka innehavet i Pandora med 15 stycken aktier till kurs 821,5 DKK per aktie.

Hennes och Mauritz släppte idag sin Q1-rapport och marknaden reagerade lite väl negativt i min mening. Passade på att fiska upp 35 stycken aktier till kursen 222,2 kronor per aktie.


Portföljen blöder just nu på grund av Fingerprint och därför ökade inte det totala sparandet som förväntat. I skrivande stund ser portföljen ut enligt nedan. Utdelning

Det trillade in flera utdelningar denna månad. Alltid trevligt.

Castellum: 300 kronor
Nordea: 1791,52 kronor
Pandora: 332,12 kronor
Wells Fargo: 85,79 kronor

Totalt utdelningar: 2509 kronor

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en i…

Analys: H&M

I en värld som ofta är antingen svart eller vit ska jag att försöka mig på att bjuda på en nyanserad och lite mer grå bild/analys av H&M. Bolaget har seglat upp som det största innehavet i min portfölj och jag kan tänka mig att öka upp ytterligare i bolaget. I dagsläget utgör H&M 13 procent av min portfölj.
Om man ska tro på det man läser om H&M och om branschen som helhet så skulle man kunna tro att bolaget håller på att gå omkull och att branschen är utdöende. Har folk slutat med kläder?
Detta är i min mening en tillfällig svacka för bolaget och det beror på flera aspekter som jag tänkte försöka dissekera i det här inlägget. Problemet för H&M är inte försäljningen då omsättningen ökar i god takt, det är snarare ett lönsamhetsproblem. H&M har gått från att ha en vinstmarginal på 17 procent år 2008 till att nu ha en vinstmarginal på cirka 9,5 procent. Kommer de någonsin att uppnå en vinstmarginal på 17 procent igen? Nej det tvekar jag på. Men i min mening behöver int…

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…