Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Från ett rött pappersgem till ett husFrån ett rött pappersgem till ett hus

Vad säger du om jag säger att du skulle kunna förvandla ett rött pappersgem till ett hus på ett år. Du skulle förmodligen skratta åt mig och fråga om jag var seriös. Men det är exakt vad Kyle MacDonald lyckades med. 

För lite mer än tio år sedan så satt Kyle på jobbet och tittade ner på sitt skrivbord där det låg ett rött pappersgem. Han kom att tänka på en lek som heter "Bigger and Better" och som går ut på att byta bort ett föremål mot ett annat föremål som har ett högre värde. Han tyckte att det vore en rolig idé att försöka byta bort det röda pappersgemet mot något som hade ett högre värde.


Detta är ju precis vad värdeinvestering handlar om. Kyle ville alltså byta bort sitt pappergsem mot något som hade ett högre underliggande värde eller intrinsic value. Han började med att lägga ut en annons på Craigslist (Amerikas motsvarighet till blocket, fast det är gratis). I utbyte mot sitt gem så fick Kyle en fiskpenna, ett föremål som han tyckte var både större och bättre än hans gem. Bollen var i rullning och sakta men säkert så förvandlades fiskpennan till ett dörrhandtag som sen byttes mot en gasolgrill för camping. Tillgångar byttes mot andra tillgångar och värde skapades. Till slut lyckades han byta till sig en generator, en snöskoter och till slut ett hus. Det är verkligen en fascinerande historia och ni kan höra den från Kyle MacDonald själv när han berättar om det i sitt TED Talk.


Kyle bedömde därmed att fiskpennan var värd mer än pappersgemet. Han "köpte" alltså en krona för femtioöre och det är precis det vi vill göra som värdeinvesterare. Han gick nog mycket på känsla när det kom till att bedöma om ett föremål var mer värt än ett annat i de fallen när det inte var uppenbart. Eftersom vi värdeinvesterare investerare i värdepapper så måste vi lära oss att uppskatta det riktiga underliggande värdet av en aktie. Det är detta som kallas intrinsic value. Värde är vad vi får och pris är vad vi betalar. Det är därför naturligt att vi vill betala ett pris som är lägre än det bedömda värdet.


Värdeinvesteraren vill alltså köpa tillgångar som vid köptillfället kostar mindre än vad tillgången egentligen är värd. För att detta ska bli en bra affär så måste priset på tillgången att öka till och med att priset överstiger ordinarie inköpspris. Det är också vitalt att uppskattningen av intrinsic value är korrekt. Då det är näst intill omöjligt att uppskatta värdet på ett bolag med kirurgisk precision så är det en god idé att ha en "margin of safety" när man investerar. Det låter ju ganska enkelt. Köp aktier som kostar mindre än det uppskattade värdet (intrinsic value).

Hur uppskattar man egentligen vad ett bolag är värt? Hur uppskattar man intrinsic value? Hur uppskattar man att ett bolag är värt 50 kronor per aktie när aktien kostar 30 kronor per aktie.  Jag använder mig nästan uteslutande av kvantitativ och kvalitativ fundamentalanalys.

Fundamentalanalys går ut på att analysera ett bolag utifrån fundamentala faktorer. Några av beståndsdelarna som ingår i en fundementalanalys är:

 • Analys av affärsmodellen och produkten/tjänsten
  Det är viktigt att du både förstår affärsmodellen, hur företaget tjänar pengar, och produkten/tjänsten i fråga.
 • Marknadsanalys
  Hur ser framtiden ut för marknaden som bolaget är verksam på? Vilken position har bolaget på marknaden? Hur stor del av marknadssegmentet har bolaget? Det är viktigt att förstå kakan, veta hur stor kakan är och hur stor del av kakan bolaget har.
 • Ägarbilden
  Vilka äger bolaget? Äger VD:n aktier i bolaget? Äger staten aktier i bolaget? Äger Fonder aktier i bolaget? Skulle du hellre vilja bli skjutsad i en bil där chauffören sitter i bilen och kör eller där han styr bilen med en dosa?
 • Analys av resultaträkningen
  Innehåller information om omsättning, bruttoresultat, rörelseresultat och vinst samt marginaler kopplade till dessa.
 • Analys av balansräkningen
  Analysera bokvärdet,, Net Tangible Assets. Titta på skuldnivå. Lån i förhållande till eget kapital.
 • Värdering relativt intjäningsförmåga
  Räkna på enterprise value delat på EBIT eller EBITDA och price per earnings.
 • Lönsamhet
  Avkastning på investerat kapital och avkastning på eget kapital tittar jag ofta på.
 • Vallgravar
  Konkurrensfördelar som skyddar verksamheten mot konkurrerande bolag.

Jag kommer skriva inlägg i framtiden om hur man värderar bolag genom fundamentalanalys och hur man tolkar balansräkningar och resultaträkningar. Jag kommer också förklara vad margin of safety är mer i detalj. Detta inlägg är bara till för att ge en övergripande bild över vad det innebär att värdeinvestera. För att sammanfatta det hela:

 • Bedöm intrinsic value genom fundamentalanalys.
 • Köp aktier på en nivå som är lägre än intrinsic value.
 • Tillämpa en margin of safety då din analys troligtvis inte är perfekt.
 • Sälj när tillgången handlas till ett värde som är högre än intrinsic value.

Kyle lyckades att byta upp sig från ett rött pappersgem till ett hus genom att få små inkrementella värdeökningar för varje byte som utfördes. Därmed uppnåddes en "ränta-på-ränta effekt". Gör dig själv en tjänst och byt ditt röda pappersgem mot ett hus. Ett litet sparande kan förvandlas till en förmögenhet!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…