Fortsätt till huvudinnehåll

Kvartalsrapport Q1-2017: Wal-Mart


Kvartalsrapport Q1: Wal-Mart

Igår släppte Wal-Mart Inc (WMT) sin kvartalsrapport för deras första kvartal 2018 (De har ett brutet räkenskapsår), rapporten täcker perioden februari-april. Det senaste året har Wal-Mart varit väldigt aktiva när det kommer till förvärv. De förvärvade det nystartade och snabbväxande e-handelsbolaget Jet.com. Efter det har förvärven bara fortsatt och de förvärvade ShoeBuy, Moosejaw och ModCloth. Alla dessa är e-handelsbolag som är ledande inom sin nisch. Det är tydligt att Wal-Mart satsar på e-handel för fullt och jag gillar det skarpt. Det innebär att bolaget har en ny vertikal att växa inom. 

Sammanfattning av rapporten:

  • Intäkterna ökade med 1,4 procent till 117,5 miljarder dollar. Eller med 2,5 procent till 118,8 miljarder dollar justerat för valuta effekter.
  • Vinster per aktie ökade med två procent till $1 per aktie, jämfört med $0,98 per aktie samma period föregående år.
  • Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 1,4 procent drivet av en ökning av trafik på 1,5 procent i varuhusen.
  • Nu till det viktigaste i rapporten. Försäljningen från e-handel ökade med 63 procent.

Tillväxten inom segmentet e-handel är ju fantastiskt men då det är en sån liten del av Wal-Marts totala omsättningen så påverkar det ju inte resultatet nämnvärt.  Under 2016 uppgick intäkterna från e-handel till 13,7 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 3 procent av Wal-Marts totala intäkter. Det intressanta för mig är beloppet i absoluta termer.

Amazons börsvärde uppgår till cirka 469,3 miljarder dollar i skrivande stund, bolagets intäkter från e-handelssegmentet uppgår till cirka 123,8 miljarder dollar. Bolagets totala intäkter uppgick till 136 miljarder dollar. Detta motsvarar en Price/Sales-multipel på 3.29. 

Wal-Marts börsvärde uppgår till 246.71 miljarder dollar. Wal-Marts totala intäkter uppgick till 485,87 miljarder dollar. E-handel utgjorde som sagt 13,7 miljarder dollar av dessa. Wal-Mart har en Price/Sales-multipel på 0,5.

Wal-Marts e-handel utgör ungefär 10 procent av Amazons e-handel. Hela Wal-Mart värderas till P/S 0,5 och då ingår 1/10-Amazon som nu har växt med 63 % jämfört med samma kvartal förra året. Fortsätter denna resa så ska Wal-Mart uppvärderas kraftigt. Läs gärna Lundaluppens kommentarer om rapporten.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en i…

Analys: H&M

I en värld som ofta är antingen svart eller vit ska jag att försöka mig på att bjuda på en nyanserad och lite mer grå bild/analys av H&M. Bolaget har seglat upp som det största innehavet i min portfölj och jag kan tänka mig att öka upp ytterligare i bolaget. I dagsläget utgör H&M 13 procent av min portfölj.
Om man ska tro på det man läser om H&M och om branschen som helhet så skulle man kunna tro att bolaget håller på att gå omkull och att branschen är utdöende. Har folk slutat med kläder?
Detta är i min mening en tillfällig svacka för bolaget och det beror på flera aspekter som jag tänkte försöka dissekera i det här inlägget. Problemet för H&M är inte försäljningen då omsättningen ökar i god takt, det är snarare ett lönsamhetsproblem. H&M har gått från att ha en vinstmarginal på 17 procent år 2008 till att nu ha en vinstmarginal på cirka 9,5 procent. Kommer de någonsin att uppnå en vinstmarginal på 17 procent igen? Nej det tvekar jag på. Men i min mening behöver int…

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…