Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Aktieköp: Cherry B (CHER B)


Aktieköp: Cherry B (CHER B)

Har köpt 101 stycken aktier i Cherry (CHER B) till ett genomsnittligt anskaffningsvärde om 317,7 kronor per aktie. Totala köpeskillingen uppgick till 31 310 kronor. Bolaget utgör 8,1 procent av portföljens värde. Jag sålde av lite i Betsson B (BETS B) för att finansiera köpet av Cherry. Vill inte ligga alldeles för tungt i spelsektorn.

Anser fortfarande att spelbranschen är rätt undervärderad och fortsätter därför att investera i bolag som verkar inom denna. Kindred Group (KIND SDB) går bort då bolaget måste fortsätta att växa kraftigt för att växa in i kostymen och motivera nuvarande kurs. Betsson B (BETS B) värderas till cirka 10-11 deras normala intjäningsförmåga och omsättning fortsätter att växa med cirka 10 procent. Men jag har en alldeles för stor stek i bolaget. LeoVegas (LEO) rusade på rapporten och jag tycker nu att bolaget är rättvist värderat. Efter en uppgång på 23 procent på två veckor nöjer jag mig med det innehavet jag har. I dagsläget utgör bolaget lite mer än 5 procent av totala portföljen.Jag har därför tittat närmare på Cherry B (CHER B). Bolaget är riktigt intressant då det inte bara är en speloperatör utan även en spelutvecklare (Likt NetEnt) och de har  även en affiliateverksamhet (Likt Catena Media) samt att de har fysiska slotmaskiner ute på krogar och restauranger. Dessa affärssegment utgör bara en mindre del av Cherrys intäkter i dagsläget men de växer väldigt snabbt. Cherry är därför den mest diversifierade speloperatören när det kommer till affärssegment. Från bilden ovan kan man utgöra att cirka 4 procent av intäkterna går att hänföra till segmentet spelutveckling (Yggdrasil). Som ni kan se växer det segmentet lavinartat, 441 % jämfört med samma period föregående år. Restaurant Casino stod för 8,3 procent av kvartalets intäkter. Affiliateverksamheten stod för 2,7 procent av intäkterna och även detta affärssegment växer oerhört snabbt, 232 procent jämfört med samma period föregående år. Värderar man deras affiliateverksamhet likt Catena Medias multiplar och om man gör samma sak för Yggdrasil i linje med NetEnts multiplar så ser man snabbt att dessa segment bör ha en högre multipelvärdering än vad bolaget som helhet har idag. Resterande intäkter 85 procent av intäkterna utgörs av segmentet iGaming som är speloperatörsverksamheten. Det här segmentet har också haft en enorm tillväxt till följd av att Cherry köpt upp speloperatören ComeOn under 2016.Hämtat från börsdata.se

Vid en snabb anblick ser Cherry rätt så dyrt ut med ett P/S-tal på 4,5 och vinsthistoriken lämnar en del att önska. Men bolaget har medvetet ådragit sig höga kostnader då man satsat kraftigt på marknadsföringen för att ta marknadsandelar (Likt LeoVegas) och detta har funkat. Deras omsättningstillväxt har varit riktigt god. Bolaget förvärvade som sagt speloperatören ComeOn under 2016 och det är inte förrän nu i Q1-2017 det kommer att påverka omsättningen i sin helhet då förvärvet av ComeOn slutfördes den första oktober 2016.

Bolaget prognoser för 2017 är väldigt goda och historiskt sett har bolaget varit rätt konservativa när det kommer till deras prognoser. De prognostiserar en omsättning mellan 2,6-2,7 miljarder kronor och en EBITDA på mellan 550-600 miljoner kronor. Vilket då skulle motsvara ett P/S 2.3 för 2017. Detta är i linje med Betsson och Unibet som inte växer lika snabbt och som inte heller har flera intressanta affärsverksamheter. Anledningen till att jag tittar på omsättningsmultiplar istället för vinstmultiplar är för att Cherry fokuserar på omsättningstillväxten och har därmed ådragit sig höga rörelsekostnader som tynger resultatet. Men de prognostiserar faktiskt ett rätt hög EBITDA resultat för 2017. Räknat på detta skulle det ge ett P/EBITDA 2017 på cirka 11. Inte alls högt värderat med tanke på hur snabbväxande Kindred Group värderas. 
Nedanstående bild ger en bra överblick över hur bolagets värdering står sig mot konkurrenternas.Detta är ingen komplett analys men tanken med inlägget var att försöka ge en snabb överblick över bolaget. Bolaget rapporterar resultatet för Q1-2017 den 10:e maj och jag tror på ett starkt kvartal. Det är just därför jag initierar en position innan rapporten. Lämnar utrymme för att snitta ner mig i bolaget dock. Har hört många som är rädda för att gå in efter den enorma kursresan som redan varit. Men det är helt andra förutsättningar nu när ComeOn förvärvet är gjort och man klart och tydligt kan se att de andra affärssegmenten växer lavinartat. På grund av förvärvet så förväntas intäkterna nästan tredubblas från nuvarande nivåer. Klart bolaget har uppvärderats, inget konstigt med det. Om ni fortfarande är oroliga över värderingen så ta bara en titt på insynshandeln den senaste tiden. Ska också tilläggas att VD:n äger aktier som är värda lite över 100 miljoner kronor.

I skrivande stund ser portföljen ut enligt nedan.
Läs mer om Cherry hos Avanza!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…