Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Kvartalsrapport Q1-2017: Catena Media (CTM)


Kvartalsrapport Q1: Catena Media

Min timing kunde ha varit bättre när det kommer till mitt inköp i Catena Media (CTM). Har ju köpt och sålt aktien ett antal gånger men ville inte stå utanför bolaget inför deras första kvartalsrapport. Idag är aktien ner cirka 10 procent men jag behåller mitt innehav då jag är långsiktig. Rapporten var både bra och dålig men det positiva var att bolaget kom med vettiga förklaringar när det gällde de negativa aspekterna av rapporten.

Sammanfattning av rapporten:

  • Intäkterna ökade till 15,23 miljoner euro (7,46), en ökning med 104 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet ökade till 6,64 miljoner euro (3,18), en ökning med 109 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet tyngdes av engångskostnader relaterade till listbytet till Mid Cap. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 6,99 miljoner euro (4,16).
  • Rörelsemarginalen minskade till 46 procent (56).
  • Bolagets viktigaste nyckeltal NDC (New Depositing Customers) uppgick till 80 421 (32 321) en ökning med 149 procent jämfört med samma period föregående år och en ökning med 20 procent mot föregående kvartal.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,082 euro (0,073), en ökning med 12,3 procent jämfört med samma period föregående år.

Omsättningsökningen ökade rejält vilket var väldigt bra, detsamma gäller rörelseresultatet. Trots detta så blev vinsten ganska låg men detta är på grund av finansiella poster. Rörelsemarginalen minskade med 10 procentenheter vilket vid en snabb anblick är väldigt avskräckande. Anledningen till att rörelsemarginalen sjönk är på grund av Catena Medias fokus på att skifta från betalda medieintäkter mot en intäktsdelningsmodell, detta kommer även tynga rörelsemarginalen nästa kvartal. Skillnaden i modeller är att för den förstnämnde så tar Catena Media betalt i förskott eller för varje ny kund som de rekryterar (Pay per click). Med en intäktsdelningsmodell så tar Catena Media en procent av det kunden omsätter hos operatören över kundens hela livslängd. Detta är lönsammare över tid för Catena Media. Långsiktigt är alltså detta mer värdeskapande för oss aktieägare. 

Det viktigaste för mig var därför att se ökningen i NDC. Eftersom Catena Media nu har ett större fokus på intäktsdelningsmodellen kommer en större del av NDC att generera intäkter en lång tid framöver. Det är lite som nya abonnenter för Netflix fast skillnaden är att i det här fallet måste operatörerna betala en del av intäkterna till Catena Media, enorm stickyness. I Netflix fall kan en abonnent enkelt avbryta sitt abonnemang. Det negativa med intäktsdelningsmodellen är om en NDC bara spelar för en liten summa pengar och inte fortsätter att spela. Men då Catena Media har ett betydligt statistiskt underlag av NDC så bör de enkelt bilda sig en uppfattning om den genomsnittliga kundens beteende. Om detta historiskt inte visat sig vara en lönsam affär hade nog Catena Media inte skiftat sitt fokus till intäktsdelningsmodellen.

Anledningen till varför marknaden reagerade så negativt tror jag har att göra med att ett stort fokus lades på vinsten. Detta tycker jag är ganska ointressant då Catena Media är i ett skede där de fokuserar på att växa väldigt snabbt. Tittar vi på resultaträkningen ser vi också att vinsten tyngdes av finansiella poster och att rörelseresultatet var så starkt gör att jag känner mig trygg med att Catena Media kan åstadkomma en hög vinstmarginal i framtiden.


Jag behåller mina aktier då detta är ett långsiktigt innehav för mig. Bolagets VD menar på att marknaden missförstod rapporten och även om det är oprofessionellt av honom att nämna detta så är jag beredd att hålla med honom.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…