Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Aktieköp: Catena Media


Aktieköp

Catena Media (CTM) har varit rätt volatil sedan årsskiftet så har jag köpt och sålt bolaget ett par gånger med lyckat resultat. Läs det här inlägget om ni inte vet vad Catena Media gör. Jag hade därför bara ett väldigt litet innehav i Catena Media, närmare bestämt 40 aktier. Jag passar därför på att öka inför rapporten imorgon då det för mig är rätt uppenbart att rapporten kommer att vara ohyggligt stark. Jag köpte 200 aktier till ett pris av 112,75 kronor per aktie, totalt sett uppgår mitt innehav i Catena Media till 27 060 kronor och utgör därmed 6,7 % av portföljen. Med uppenbart så menar jag att probabiliteten är rätt hög för att resultatet kommer att förbättras markant. Det är ganska lätt att förutse detta då visibiliteten är god i och med alla siffror från förvärven. Genom att addera rörelseresultatet från alla förvärv så ser man att Catena Media kommer att växa enormt detta kvartal. Detta är då alltså om man inte räknar med organisk tillväxt eller synergieffekter. Då ska också tilläggas att dessa förvärv är gjorda till låga EBIT-multiplar som sedan absorberas in i bolaget som är Catena Media och som värderas till väldigt höga EBIT-multiplar. Instant value. Den fantastiska Niklas Ramstedt, @ramlars77 på Twitter (Stark följrek), har sammanställt den här värdeskapande tabellen.



Analytiker räknar alltså med att rörelseresultatet (EBIT) ökar till 7,1 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 122 procent. Bara baserat på förvärv så bör EBIT tillväxten uppgå till 91 procent, eller 6,1 miljoner euro. Detta är exklusive organisk tillväxt och synergieffekter. New Depositing Customer (NDC) ökar kvartal efter kvartal vilket talar för att den organiska tillväxten kommer bidra en hel del till resultatet. Detta går att skönja ur stapeldiagrammet till vänster. För ett bolag som växer så kraftigt så tycker jag inte att värderingen är omotiverad.



Visst P/E är cirka 37 i skrivande stund. Men tittar man på prognosen för 2017 för så väntas Catena Media rapportera en vinst på 5,8 miljoner euro första kvartalet 2017. Personligen tror jag att Catena Media kommer överträffa detta. Men låt oss säga att Catena Media inte förvärvar några fler bolag eller lyckas växa organiskt överhuvudtaget resten av 2017. Det skulle innebära att årsvinsten för 2017 hamnar på 23,2 (5,8*4) miljoner euro. Baserat på dagens eurokurs skulle det innebära en årsvinst på 225,7 miljoner kronor. Med ett börsvärde på 5 750 miljoner kronor så innebär det att Catena Media handlas till cirka 25 gånger 2017 års vinst. Lägg därmed till organisk tillväxt som tidigare varit enormt stark och dessutom flera förvärv så inser man snabbt att bolaget kan växa in i kostymen utan större problem.

Läs mer om Catena Media (CTM) hos Avanza!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…