Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Stirra er inte blind på utdelning


Stirra er inte blind på utdelning


Stirra er inte blind på utdelning. Jag investerar inte för utdelningen jag investerar för värde. Hur bolaget skapar värde struntar jag faktiskt i. Utdelningen kan återinvesteras för att skapa ytterligare avkastning, hur mycket avkastning man kan skapa genom att återinvestera utdelningen kan räknas om till avkastning på investerat kapital också kallat ROIC (Return on Invested Capital). Om bolaget kan överavkasta min egen ROIC genom att köpa tillbaka egna aktier, skapa organisk tillväxt genom återvinesteringar eller köpa upp andra bolag så föredrar jag att bolaget inte delar ut pengar.

Som med allt här i livet är inget svart eller vitt, utan bra bolag har tillräckligt med fritt kassaflöde för att använda vinsten till alla ovannämnda aktiviteter. Företag som Johnson & Johnson gör alla dessa saker. Min poäng med det här inlägget är inte att företag inte borde dela ut pengar utan snarare att om man begränsar sig till att enbart investera i bolag som delar ut pengar så kan man gå miste om tillfällen att investera i riktigt bra bolag.

T.ex. så avstår Berkshire Hathaway (Buffetts investmentbolag) att dela ut pengar på grund av dessa orsaker. Han skapar hellre ett värde för aktieägarna genom att köpa upp bolag, investera i bolag eller att köpa tillbaks egna aktier.

Ett företag kan som sagt använda vinsten till följande saker:
  • Utdelning
  • Återinvestera i bolaget (organisk tillväxt)
  • Köpa upp andra bolag
  • Aktieåterköp

Jag kan förmodligen förvandla en krona till runt 1,10-1,15 kronor per år. Många företag är ju långt mycket bättre än mig på att generera en hög avkastning. Om ett företag som är duktig på detta väljer att inte dela ut pengar så kommer det resultera i att vinsten per aktie kommer att öka i en snabbare takt. Med tiden kommer marknaden också att värdera aktien till en premie för att de växer i en snabb takt. Vilket resulterar i ett högre aktievärde än om de hade valt att dela ut pengar.

Det finns flera fördelar med utdelning och jag är absolut inte emot utdelningar då jag äger flertalet företag som delar ut pengar. Poängen med inlägget är att jag känner till många investerare som enbart köper aktier i bolag som delar ut pengar, det är ett krav för dem. Man kan gå miste om fina tillfällen om man väljer bort alla bolag som inte delar ut pengar. Några fördelar med utdelning är:

  • Konstant ström av pengar (Viktigt om man lever på utdelningar).
  • Bolaget växer inte längre och då finns det ingen poäng med att återinvestera pengarna.
  • Roligt att se utdelningarna trilla in.
  • Psykologiskt enklare att investera i utdelningsaktier då man alltid "tjänar" pengar.
  • Indikerar på att bolaget är välmående. Enkel KPI att följa (Höjda utdelningar).
  • Stabilare aktiekurser i vissa fall (Tittar på er Fingerprint).

I det fallet när man lever på aktieinkomsterna kan man tillämpa en "sell-off" metod som är beskriven här av självaste Warren Buffett. Nackdelen med den metoden är att det inte är så bra om aktiemarknaden kraschar. 

Hur ser ni utdelningsinvesterare på detta?


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…