Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Kapitalmarknadsdag Fingerprint Cards


Kapitalmarknadsdag Fingerprint Cards

Detta räknade man inte riktigt med. Då dollarkursen gått som tåget så trodde jag faktiskt att Q4-2016 skulle vara riktigt fint. Det jag såg som viktigast var utsikterna för 2017. Det visade sig att Carnegie var riktigt spot-on och Fingerprints prognos landade på 7,5-9,5 miljarder kronor.

Min syn var aldrig att Carnegie räknade lågt när det gällde deras prognos. Det jag snarare tyckte var och är viktigt är att även om deras prognos stämde så är detta redan inprisat i kursen. Speciellt med tanke på raset i Fingerprint idag. Kursen är i skrivande stund nere i 67 kronor. 

Om man kollar på bilden ovan så ser man att tillväxten fortfarande är stark. Visst tillväxten har bromsat in rejält men det motiverar fortfarande inte nuvarande värderingen av värdepappret. Tillväxten för 2017 är ändå 14 % och då har jag räknat med lägsta omsättningen i intervallet för 2017.

Det enda som motiverar den låga kursen idag är om FPC tappar omsättning och rörelsemarginaler samtidigt som att de inte lyckas ta sig in på andra segment såsom smarta kort, PC, IoT och automotive. Det ser jag som ganska osannolikt men då FPC är aktiva i en väldigt föränderlig bransch så är det fullt möjligt. För att de ska lyckas ta sig in på ovannämnda segment och lyckas vara marknadsledande inom smartphones så kräver det att de konstant fortsätter att innovera. Det kräver att man satsar mycket på R&D vilket de också gör. FPC planerar på att öka antalet anställda med 50 % vilket bådar gott. 

Några negativa saker från kapitalmarknadsdagen:
  • Sänkt ASP (Average Selling Price) med 15-20%.
  • Rörelsemarginal på minst 35%.
Positiva saker:
  • Marknadsandel på över 50 % 2017.
  • Ökar antalet anställda med 50 % 2017.
  • Bolaget riktar in sig på Tier-2 kunder som är ett stort segment inom smartphones.
  • Ej förlorat kunder, kunder har börjat med dual-sourcing.
  • Stora satsningar på smarta kort samt, PC, IoT och Automotive.
  • Stor potential för smarta kort 2017/2018.
  • Uvecklingen av sensorer under glas.
Kommentarer på ovanstående punkter:
  • Sänkt ASP beror mycket på att FPC ska satsa på Tier-2 kunder vilket innebär att de ska utveckla billigare sensorer som är riktade mot dessa billigare telefoner. Då priset på dessa sensorer är billigare så blir ju ASP lägre då det står för Average Sales Price.
  • En rörelsemarginalsänkning på 12.5 % är inte ett jättetapp. Men om FPC skulle tappa marknadsandelar och om omsättningen också minskar, ja då har vi problem.
  • Ett företag i kris ökar inte antalet anställda med 50 % vilket bådar gott.

Det som oroar mig mest över dagens händelser är styrelsens agerande. Att FPC nyligen snävade in prognosen för Q4-2016 för att bara några veckor senare vinstvarna tyder på att de inte har särskilt bra visibilitet över framtida intäkter (Tycker även att deras agerande när det gällde optionsprogrammet var väldigt dåligt hanterat). Det gör att jag är väldigt skeptiskt när det kommer till deras prognoser inför 2017. Därför känner jag mig inte helt trygg med att äga aktien då förtroendet till ledningen är sisådär.

Kollar man enbart på vad företaget har presterat i form av försäljning, vinst, innovation och produkter så imponerar FPC såklart och siffrorna talar för sig själv. Men då jag inte är tillräckligt insatt i marknaden så förlitar jag mig på företaget för att upplysa mig om framtidsutsikterna och som jag nämnde tidigare så är de inte särskilt förtroendeingivande. 

Hittills har företaget presterat väldigt bra och väljer därför att behålla mitt innehav då det bara utgör ca 10 % av min portfölj. Kommer inte att öka på dessa nivåer även om det ser väldigt billigt ut då framtidsutsikterna är det som kommer avgöra om det blir en bra investering. Mitt tips till er är att inte ligga för tungt viktade i aktien. Blir väldigt jobbigt psykologiskt då den här aktien är väldigt volatil.

Uppsidan är fortfarande väldigt stor om FPC kan behålla sin dominans inom smartphonemarknaden samt etablera sig som en nyckelspelare inom resterande segment.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…