Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Lär dig fundamentalanalys del 8: Margin of Safety och psykologi


Lär dig fundamentalanalys del 8: Margin of Safety och psykologi

Den sista delen av den här långa serien kommer att fokusera på säkerhetsmarginal. Det som i slutändan avgör om man får en negativ eller positiv avkastning på en investering är om man kan sälja aktien till högre pris än vad man köpte den för. Därför är det väldigt viktigt att bilda sig en uppfattning om hur mycket en aktie faktiskt är värd. Genom fundamentalanalys går det att uppskatta ett bolags värde. Då uppskattningar sällan är helt korrekta är det viktigt att ha en säkerhetsmarginal innan man köper aktier. Det svåraste med att investera är inte att läsa resultat- och balansräkningar och att göra beräkningar. Det svåra är det psykologiska men genom att veta att en aktie är inköpt till ett pris som understiger dess korrekta värde så kan man uthärda svåra tider på börsen.

Warren Buffett sade, "The three most important words in investing are margin of safety". Det är viktigt att göra skillnad på pris och värde. Säkerhetsmarginal får man när man köper något som är billigare än vad det är värt. Det innebär att köpa 100 kronor för 80 kronor.

Lär dig fundamentalanalys

Då marknaden går att likna vid en oberäknelig och schizofren person, Mr. Market (Från Benjamin Graham), så fluktuerar priser på aktier väldigt mycket. Denna fluktuation har ingenting att göra med det underliggande värdet av en aktie (intrinsic value). Aktiepriset fluktuerar då marknaden ofta är ineffektiv på att värdera bolag och vårat jobb är att genom fundamentalanalys ge bolag en så korrekt värdering som möjligt. Anledningen till att marknaden är ineffektiv kan bero på många anledningar. Då människor har ett flockdjursbeteende så påverkas aktiemarknaden av människans psykologiska handlande. Momentumaktier som går väldigt bra tenderar till att bli väldigt övervärderade då alla ska med på ett tåg som har lämnat perrongen för längesedan. Detta beteende leder ofta till bolag som blir hiskeligt övervärderade. Bolag som istället drabbas av dåliga nyheter eller svårare perioder tenderer istället att bli hårt straffade och bli undervärderade. Hennes & Mauritz är ett bra exempel på detta. Det är inte många investerare som vill köpa aktien i dagsläget och bolaget ser på pappret undervärderat ut. Då människor tenderar att överdriva och följa flocken i sådana här lägen så blir aktien väldigt nedtryckt.

Eftersom marknaden i många fall inte är rationell så är det upp till oss att vara det. Vi måste gå vår egen väg och göra vår egen analys av bolaget. Genom den här inläggsserien hoppas jag att jag har gett er verktyg för att göra just detta. Men det underliggande värdet man kommer fram till genom fundamentalanalys är självklart bara ett estimerat värde och därför måste man ha en säkerhetsmarginal utifall att analysen visar sig vara delvis felaktig. Det värde man själv kommer fram till är bolagets intrinsic value. Då våra analyser inte alltid är perfekta vill vi köpa aktier till ett pris som understiger vårt intrinsic value. Skillnaden mellan aktiepriset och intrinsic value är vår margin of safety.

Margin of safety uttrycks ofta i procent och representerar hur mycket billigare aktiepriset är i förhållande till intrinsic value.
Margin of Safety = 1 - (Nuvarande aktiepris / Intrinsic Value)
Låt oss säga att Hennes & Mauritz aktie kostar 200 kronor per aktie i detta nu och aktien har pendlat mellan 250 och 160 kronor per aktie. Efter en noggrann fundamentalanalys så kommer du fram till att aktiens rätta värde är någonstans runt 240 kronor per aktie. Farhågan är att en del antaganden som analysen tagit hänsyn till kan vara felaktiga och därför vill du ha en säkerhetsmarginal. Då aktien står i 200 kronor anser du att du har en tillräcklig margin of safety.

Margin of Safety = 1 - (200 kr per aktie / 240 kr per aktie)
Margin of Safety = 16.7%

I det här fallet har du en margin of safety på 16.7%. Detta måste ställas i förhållande till osäkerhetsfaktorn i bedömandet av intrinsic value. Om du känner dig ganska självsäker på din bedömning av intrinsic value så behöver inte margin of safety vara lika stor.

Värdeinvesterare köper sällan tillväxtaktier då det normalt sett är svårt att få en margin of safety. Detta på grund av att tillväxtaktier ofta är högt värderade på grund av högt ställda förväntningar. Exemplet nedan är ett försök att beskriva detta på ett mer metaforiskt sätt.

Bänkpress scenario 1 (Tillväxt)

Du har precis börjat gymma och du ser riktigt snabba resultat och en enorm tillväxt i både styrka och muskelvolym. Detta gör dig väldigt säker på att du framöver kommer att fortsätta öka i styrka´i en snabb takt. Din favoritövning är bänkpress och dina historiska resultat är enligt följande.

Månad 1: Bänkar 50 kg


Månad 2: Bänkar 60 kg (20 % ökning)


Månad 3: Bänkar 70 kg (16,7 % ökning)


Månad 4: Nu är det dags att bänkpressa igen. Du lassar på 80 kg, det är ju trots allt bara en ökning med 14,3 procent. Tidigare har du ju ökat resultatet långt mer än så och du har ju nyss börjat med kreatin och proteinpulver. Du kommer fram till att 80 kg absolut inte borde vara något problem men det gör du genom att anta en mängd olika saker. Du vet inte riktigt om kreatinet kommer att ha någon effekt. Kommer verkligen proteinpulvret att ha en effekt. Har du överskattat din tillväxt i styrka? Hur har sömnen varit?


Du påbörjar övningen och stången faller pladask över bröstet. Du hade ingen margin of safety för att dämpa fallet.


Du lyckades alltså bokstavligen inte att växa in i tillväxten och resultatet är katastrofalt. Jag tycker att den här liknelsen är rätt bra om jag får säga det själv för den belyser också problemet med att det är svårare för tillväxtbolag att behålla höga nivåer av tillväxt ju större de blir. Det är mycket svårare att dubbla omsättningen om omsättningen är 100 miljarder istället för 1 miljon. Precis som att det är enorm svårt att dubbla ditt personbästa i bänkpress när det är 100 kilo istället för 50 kilo.

Bänkpress scenario 2 (Margin of safety, värdeinvestering)

Du har gymmat ett bra tag och vet dina begränsningar och vad du kan förvänta dig. Du har en lång historik som du kan dra data ifrån och använde den för att dra slutsatser. Senaste tiden så har ditt bänkpress resultat sett ut enligt följande.

Månad 1: Bänkar 55 kg


Månad 2: Bänkar 60 kg


Månad 3: Bänkar 65 kg


Du känner dig lite trött idag och tror inte riktigt att du kan bräcka resultatet från förra veckan. Lassar du på 65 kg har du en margin of safety på 0%. Du vet att du klarade 65 kg förra veckan men är alltså orolig och därför vill du har en säkerhetsmarginal. I beräkningen tar du hänsyn till att du åt väldigt bra under en lång tid innan dina tidigare bänkpressförsök. Du sov även bra och du hade precis börjat träna och du har läst om att man ofta ökar i styrka väldigt snabbt som nybörjare. För att vara på den säkra sidan så beslutar du dig för att gå tillbaka till en vikt på 55 kg för det var vikten du började träna med.


Även om du denna månad ätit dåligt, sovit dåligt och varit stressad så tror du inte att du kan vara svagare än när du började träna. Delvis har du klarat av den vikten tidigare utan problem och det innebär också att du har en margin of safety på 15.4 procent. Du känner dig trygg och självsäker med ditt beslut. Lyfter av stången från ställningen och du lyfter vikten utan problem. Om du mot förmodan inte hade klarat av att lyfta vikten hade du sakta och kontrollerat kunnat luta stången så att vikterna kunde glida av.

Sammanfattning

Jag nämnde tidigare att den psykologiska biten är den svåraste biten när det kommer till investerande. Det spelar ingen roll hur analytisk man är eller hur duktig man är på att ställa upp modeller som beräknar diskonterade kassaflöden om man inte har tålamod. Att komma fram till ett rättvist värde för ett bolag kan ofta vara enkelt. Att vänta med att köpa bolaget i rätt läge och att sedan hålla bolaget medan alla andra säger att domedagen är nära är allt annat än trivialt. Därför är det viktigt att fastställa det rätta värdet för bolaget och sedan köpa bolaget till ett pris som understiger detta. Det gör den psykologiska aspekten av investerande så mycket enklare om du har gjort din hemläxa. Aktiepriset divergerar ofta ifrån bolagets verkliga värde men tid är en investerares bästa vän och med tiden tenderar aktiepriset att konvergera mot det verkliga värdet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…