Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Lär dig fundamentalanalys del 3: Ledning och ägarbild

Lär dig fundamentalanalys del 3: Ledning och ägarbild

Likt Titanic så kan det bästa fartyget i världen sjunka till havets mörka avgrund om kaptenen bakom rodret inte är kompetent, har den bästa intentionen eller är en idiot. Därför räcker det inte med att hitta ett bolag som har en bra produkt eller affärsmodell. En icketrovärdig eller inkompetent ledning är direkt värdeförstörande i vissa fall. 

Fingerprint Cards aktiekurs hade nog sett annorlunda ut under en annan ledning. Bolaget har en bra produkt och en stark marknadsposition (För tillfället) men det räcker inte alltid. Att bilda sig en god uppfattning om ett bolags ägarbild och ledning är därför absolut nödvändigt. 

Lär dig fundamentalanalys

 1. Marknadsanalys
 2. Produktkännedom och affärsmodell
 3. Ledning och ägarbild
 4. Vallgravar
 5. Resultaträkningen
 6. Balansräkning och kassaflödesanalys
 7. Värdering och nyckeltal
 8. Margin of Safety och psykologi

3. Ledning och ägarbild

Du sitter i ett flygplan på 4 000 meters höjd. Det är första gången du ska hoppa fallskärm och du är fylld av adrenalin. Fallskärmsinstruktören säger åt dig att du ska göra dig redo för snart ska du hoppa. Han ger dig en hörlurssnäcka och sätter på dig fallskärmen och informerar dig om att han kommer att ge dig instruktioner i örat. Du börjar få rejäl panik då du trodde att detta skulle vara ett tandemhopp. 

Hur säker känner du dig i situationen? Fallskärmsinstruktören riskerar ingenting i det här fallet, i värsta fall blir han av med jobbet. Du skulle känna dig mycket tryggare om fallskärmsinstruktören hoppade med dig och i sin tur också riskerade sitt liv. Chansen är att han tar uppgiften på mycket större allvar om konsekvenserna av ett misslyckande är gravare.

Detta är ett exempel på när man inte följer det man i investerarkretsar kallar för pilotskolan. Pilotskolan syftar till att ledningen och styrelsen för ett bolag själva bör ha ett ägande av bolaget. Att ledningen har ett starkt ekonomiskt incitament till att göra ett så bra jobb som möjligt är livsnödvändigt.

En sak jag vill trycka på är att man inte drar alltför stora växlar på insiderförsäljningar. Listan över anledningar till försäljningar kan göras väldigt lång och därmed behöver en försäljning inte betyda ett skvatt. Det finns bara en anledning till insiderköp dock. Att köparen tror att aktien är lågt värderad och tror på att kursen kommer att gå upp.

Incitament

Ledning består av VD och Chief Financial Officer (CFO) samt andra högt uppsatta personer inom företaget. Förenklat är det ledningen som styr det dagliga arbetet i bolaget och därav namnet. Det är ledningen som leder bolaget framåt, i förhoppningsvis rätt riktning.

Det är viktigt att säkerställa att ledningen agerar i aktieägarnas bästa intresse. Människor är egoistiska i sin natur och därför är det bra om aktieägarnas och ledningen har ett gemensamt intresse. Det ligger i aktieägarnas intresse att aktiekursen går uppåt och därför är det fördelaktigt att ledningen delar det intresset. Finansiella morötter i form av aktier, optionsprogram eller bonusar är ett utmärkt sätt att erbjuda ledningen en prestationsbaserad ersättning.

Aktier är det vanligaste och ser till att ledningen sitter i samma sits som du som aktieägare gör. Därför föredrar jag just det över de andra formerna av ersättning. Det är också lite enklare att följa och kvantifiera över de andra två alternativen.

Innehavet skall utgöra en betydande del av ägarens egna kapital. Om ägaren bara investerat 1-2 procent av sitt kapital i bolaget så inger det inte ett särskilt starkt förtroende. I Fingerprint Cards B (FING B) fall är VD:ns innehav väldigt blygsamt och det är inte särskilt förtroendeingivande med tanke på att kursen också är väldigt nedtryckt.

Paradox Interactive (PDX) är däremot ett utmärkt exempel på ett bolag med en gynnsam ägarbild. Fredrik Wester som är VD äger 33 % av bolaget är därmed den största ägaren (Här har vi någon som gick ut Pilotskolan med toppbetyg). Investmentbolaget Spiltan AB äger 30,5 % av bolaget vilket jag också ser som väldigt positivt då Spiltans VD och Huvudägare Per H Börjesson är väldigt kompetent. Fredrik Wester har därför ett starkt incitament till att leda bolaget på bästa möjliga sätt.

Nu tycker jag att 33 procent är en väldigt hög ägandeandel och har inte riktigt så höga krav. Någonstans mellan 5 till 10 procent tycker jag är en rimlig nivå.

Kompetent och trovärdig ledning

Pilotskolan är en viktig aspekt men det viktigaste är ju trots allt att ledningen, styrelsen och huvudägarna är kompetenta. Detta kan vara väldigt svårt att kvantifiera då det är ett mjukt värde och ingenting man direkt kan räkna på. Det är betryggande med en kompetent ledning när det stormar. Kompetenta ledare känner till vattnen och vet hur skutan skall styras under oroliga tider och detta kan vara avgörande, då vi alla vet att en storm tids nog är oundviklig. 

Småsparare har inte lyxen att träffa VD eller CFO på en lunch eller middag för att diskutera bolagets framtidsutsikter och därigenom bilda sig en uppfattning om personen i fråga. För mycket handlar om en karaktärsbedömning i det här fallet. Det är svårt för oss småsparare att lära känna personen bakom rollen. Därför tycker jag att man får nöja sig med att titta på hur framgångsrik nyckelpersonerna varit i sina tidigare åtaganden. Vilka bolag har personen jobbat på tidigare? Hur presterade denna då? Man får nog nöja sig med att läsa tidigare finansiella rapporter och det som finns i media om personen i fråga.

Ett exempel på hur dålig ledning kan skada aktievärdet är Fingerprint Cards. Agerandet och kommunikationen från ledningen när det kommer till de två senaste vinstvarningarna, Q4-2016 och Q1-2017, är under all kritik. Aktien har verkligen tagit mycket stryk på grund av hur detta sköttes och hur det kommunicerades. Ledningens felagerande var att komma med prognoser som inte ens höll i två månader. två kvartal i rad. De föreslog också utdelning för 2017 som de bara någon månad efter drog tillbaka. Ledningen i det här bolaget är varken kompetent eller trovärdig och det har de visat gång på gång. De kommunicerar gärna positiva nyheter men är knäpptysta när det stormar kring bolaget.

Ola Rollén är istället ett utmärkt exempel på en VD som varit väldigt kompetent och har tagit Hexagon till nya höjder genom sitt ledarskap. Sen kan man alltid diskutera hans trovärdighet i och med att han för tillfället är åtalad för insiderhandel. Att han är kompetent är det inget snack om.

Hur avgör man om en ledning är trovärdig då? Jag tycker väl den punkten är ganska självklar. Hur ofta stämmer informationen som bolaget kommunicerar till aktieägarna? Är bolaget bra på att gå ut med senaste informationen. Ett exempel på ett bolag som inte hade en trovärdig ledning var Wells Fargo (WFC). Att påstå att ingen högt uppsatt person visste om vad som föregick är patetiskt (Refererar till den senaste skandalen om fejkade konton).  

  Kompetent ledning kan ironiskt nog vara en framtida risk om en stor del av bolagets fina resultat går att härleda till just ett fåtal nyckelpersoner. Warren Buffett har tidigare sagt att han gillar att köpa bolag som till och med en skinkmacka kan sköta och citat nedan från Peter Lynch trycker på samma sak.

  "Go for a business that any idiot can run - because sooner or later, any idiot probably is going to run it." - Peter Lynch
  Sammanfattning

  Det är alltså viktigt att ledningen och andra nyckelpersoner i bolaget äger en ansenlig mängd av bolaget för att ha tillräckligt stora incitament till att driva bolaget i rätt riktning och för att göra det som är bäst för bolaget i alla tider. En kapten ska gå under med sitt skepp om olyckan väl inträffar och den vetskapen bör göra att du känner dig tryggare med att kliva på fartyget. Chansen är att kaptenen kommer att ta sin uppgift på stort allvar om hans eller hennes liv hänger på det. 

  Det viktigaste är trots allt att ledningen är kompetent. En motiverad idiot är fortfarande en idiot. Har ledningen visat sig vara inkompetenta i tidigare åtaganden så bör man träda försiktigt. Därför bör du ha som krav att bolaget är lett av kompetenta och trovärdiga ägare som har ett relativt stort aktieägande i bolaget. Bolaget ska dock inte vara alltför komplext. Bara för att ett bolag som Hexagon har gått bra historiskt sett så är det inte en garanti att det fortsätter att göra det under en annan ledning.

  Sammanfattning
  • Kompetent och trovärdig ledning.
  • Nyckelpersoner äger minst 5 till 10 procent av bolaget.
  • Innehavet ska vara av betydelsefull storlek för ägarna.
  • Ledningens kompetens ska inte vara avgörande för bolagets framtid.
  • Insiderförsäljning behöver inte betyda något.
  • Insiderköp är positivt.

  Kommentarer

  Populära inlägg i den här bloggen

  Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

  Lär dig fundamentalanalys del 1: MarknadsanalysPris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 
  Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en in…

  Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

  Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

  Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

  Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

  Ett känt citat av Warren Buffet…