Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieköp: Funcom

Sålde Funcom i Mars då jag trodde att aktien skulle gå kräftgång fram till release. Tyvärr hade jag fel och aktien steg från NOK 15.67, där jag sålde, till NOK 22-23. Igår den 7:e Maj, dagen innan släppet av Conan Exiles så gick aktien ner 8% som mest. Detta i samband med att alla nya recensioner (1000 av 15000) på steam hyllar spelet och hur långt det har kommit från sin tid i Early Access. Jag passade därför på att köpa 900 aktier till en aktiekurs på NOK 20.4. Bolaget utgör endast 4% av portföljen.


I samband med lanseringen idag så steg aktien 10% på nyheten att bolaget har sålt 1 miljon exemplar av spelet under Early Access och jag valde att behålla hela innehavet. Försäljningssiffran innehåller bara försäljningar genom Steam samt till Xbox. Spelet släpps till PS4 idag.

 Då kvaliteten på spelet har ökat markant så tror jag det kommer sälja bra givet att det är en riktigt populär genre. Konkurrerande spel som Ark, The Forest, Rust, Subnautica och 7 days to die har sålt väsentligt …

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Lär dig fundamentalanalys del 1: Marknadsanalys

Pris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Min investeringsstrategi skulle nog bäst beskrivas som värdeinvestering. Värdeinvestera använder sig nästan uteslutande av fundamentalanalys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod jag tillämpar. 

Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar. Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar jag en Margin of Safety vid en investering. Delvis för att dämpa fallet om något oförutsett händer och för att ha en säkerhetsmarginal om det visar sig att mina antaganden visade sig vara fel när jag gjorde analysen och kom fram till ett intrinsic value för bolaget.

Därför tänker jag skriva en en serie inlägg som beskriver hur jag går tillväga när jag analyserar bolag. Den första delen är klar och  beskriver hur jag går tillväga vid en marknadsanalys.

Lär dig fundamentalanalys

  1. Marknadsanalys
  2. Produktkännedom och affärsmodell
  3. Ägarbild och management
  4. Vallgravar
  5. Resultaträkningen
  6. Balansräkning och kassaflödesanalys
  7. Värdering och nyckeltal
  8. Margin of Safety och psykologi
1. Marknadsanalys

Det är ingen större idé att försöka analysera ett bolag som verkar på en marknad som inte kommer att vara relevant inom en snar framtid. Investeringar bör ske i bolag som växer och är konkurrenskraftiga samt som är verksamma i en växande marknad. Därför är det väldigt viktigt att bilda sig en uppfattning om hur de framtida marknadsutsikterna ser ut för det bolag som analyseras. Det är väldigt svårt för ett bolag att prestera bra om marknaden för en bransch går dåligt som helhet. Självklart så kommer det finnas bolag som presterar bättre än sina konkurrenter annars vore det poänglöst att investera i enskilda bolag men allt är relativt. Bättre än konkurrenter kan betyda att bolaget förlorar mindre pengar än sina konkurrenter eller att vinsten inte minskar i lika snabb takt som konkurrenternas.

Det var inte särskilt klokt att investera i Nokia när smartphonemarknaden tog fart efter att Apple (AAPL) släppte den första Iphonen. Vanliga mobiltelefoner blev föråldrade, det var början på slutet för traditionella mobiltelefoner och den marknaden är bara en bråkdel av va den en gång var. På samma sätt som att det var ett misstag att investera i hästskor när bilmarknaden tog fart på allvar 1913.


När det kommer till nya adresserbara marknader kan det vara svårt att förutspå hur stor marknaden kommer att vara och dessutom är det väldigt svårt att veta vilket bolag som kommer att gå vinnande ur striden om marknadsandelar. Fingerprint Cards (FING B) är ett bra exempel på detta. Det råder väldigt delade meningar kring hur stor TAM (Total Addressable Market) är och hur stor del av TAM Fingerprint Cards kommer att ha. Denna osäkerhet är en av anledningarna till att kursen har blivit nedpressad. Därför kan det vara en god idé att inte investera i marknader som är alldeles purfärska. Det kan vara klokt att låta marknaden och bolagen mogna lite för att tydligare utgöra hur bra framtiden ser ut för marknaden i helhet samt vilket bolag som verkar vara starkast.


Många bolag är cykliska bolag och det är också något att ta hänsyn till. Är det lågkonjunktur så kommer det säljas mindre bilar och biltillverkare kommer att värderas lägre än när det är högkonjunktur och det säljs mycket bilar. Investerar man i ett cykliskt bolag är det vettigt att lägga lite eftertanke på vart i cykeln marknaden befinner sig i. Det finns också många bolag som inte är konjunkturkänsliga, spelbolag är ett exempel. Människor har en tendens att spela mer när ekonomin är dålig.


Marknadsposition är också en viktig faktor att ta med i beräkningen. Om bolaget har monopol eller endast en väldigt liten marknadsandel så är förutsättningarna vitt skilda. Ett bolag som har ett monopol har ensamrätt på marknaden och avnjuter en plats på tronen utan några konkurrenter som försöker ta över kungariket. Bolag som Google (GOOG) och Netflix (NFLX) har nästan monopolliknande marknadspositioner på grund av deras extremt starka varumärken.


Det är även intressant med den geografiska spridningen. Är bolaget verksamma i flera länder eller bara ett? Valuta och politiska risker är geografiska risker. Det är också viktigt med den ekonomiska tillväxten i länder som bolaget är verksamma inom. Befolkningstillväxten bör även den tas hänsyn till i vissa fall. 


Ett nuvarande exempel är Betssons (BETS B) geografiska risker. Betsson är verksamma i många länder som medför politisk risk. I Turkiet har det till exempel blivit olagligt med nätspel och i många av länderna är spelmarknaden olicensierad och därmed betalar Betsson ingen inkomstskatt i dessa länder. Det finns en viss risk att inkomstskatten blir högre än vad marknaden förutspått när eller om dessa marknader licensieras.


Kopparbergs (KOBR MTF B) är ett bra exempel på när valutarisker ställer till det. Kopparbergs resultat har lidit på grund av brexit och försvagningen av pundet som efterföljde. Då de köper in mycket insatsvaror i euro men säljer stora volymer i pund så påverkas de kraftigt av fluktuationer i just det valutaparet. 


Novo Nordisk (NOVO B) så var det politiska risker som fick marknaden att skälva av rädsla. Trump har uttalat sig om läkemedelsindustrin och att läkemedelspriser är alldeles för höga.


När det kommer till att göra en marknadsanalys så handlar det mycket om att följa omvärldstrender och detta gör man bäst genom att hålla sig uppdaterad på vad som händer runt om i världen. Jag gillar att hålla mig uppdaterat genom att läsa nyheter och hänga på Twitter. Det är alltså ett större fokus på makroekonomi än mikroekonomi.


Jag vill vara tydlig med att det vi tittar efter är framtidsutsikterna för bolaget och branschen som bolaget verkar i. Det är enligt mig lönlöst att försöka förutspå hur ekonomin som helhet kommer att gå i framtiden. Människor som är betydligt duktigare än mig på det försöker att göra det utan någon vidare framgång. Vad styrräntan kommer stå i om ett år och hur inflationen kommer att se ut har jag ingen som helst aning om. Den som påstår sig veta det har nog ingen aning om det heller och saknar troligtvis självinsikt. Det som spelar roll är om bolaget kommer att ha en högre vinst om två, fem eller tio år. Allt annat är brus.

Steg ett är alltså att hitta en marknad som verkar ha en ljus framtid framöver. Förenklat vill vi hitta en kaka, förstå kakan, det ska vara en växande kaka och vi vill hitta ett bolag som tar en stor del av kakan.

Nu kan vi fortsätta analysskolan och gå in mer på djupet och försöka att hitta ett bolag som är bättre än sina konkurrenter. Nästa steg i analysen är att förstå bolagets affärsmodell och produkt/tjänst.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalys

Lär dig fundamentalanalys del 6: Balansräkning och kassaflödesanalysEfter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Lär dig fundamentalanalysMarknadsanalysProduktkännedom och affärsmodellLedning och ägarbildVallgravarResultaträkningenBalansräkningen och kassaflödesanalysVärdering och nyckeltalMargin of Safety och psykologi6. Balansräkning och kassaflödesanalys Balansräkningen är indelad i två delar, en vänsterkolumn och en högerkolumn. Den vänstra kolumnen innehåller information om tillgångarna som bolaget besitter. Den högra kolumnen innehåller information om skulder och eget kapital. Precis som namnet föreslår så är dessa i balans. Vilket innebär att summan av tillgångarna alltid är lika stora som summan av skulderna och eget kapital. …

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal

Lär dig fundamentalanalys del 7: Värdering och nyckeltal I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar och värderar ett bolag. Vi har nu kommit till den roliga biten i mitt tycke. Vi har nu fastställt att bolaget vi tittat på är fundamentalt starkt. Det är ett bolag som verkar på en växande marknad och de har en väldigt bra produkt och affärsmodell. Bolaget har en stark ledning och en god ägarbild som genom sitt gedigna arbete har medfört att bolaget har starka vallgravar. Nu sätter vi oss ner och sätter tänderna i resultat- och balansräkningen för att göra vår analys av bolaget. Personligen så gillar jag inte kassaflödesanalyser alls. De bygger på så många antaganden och påverkas så mycket av randvillkoren. Det går nästan alltid att vrida och vända på siffrorna tills att man kommer fram till "rätt" siffror och övertygar sig själv. Därför håller jag mig till tråkig fundamentalanalys á la Benjamin Graham.

Ett känt citat av Warren Buffet…